Contenido Jurídico

>
Civil
>
Llei convenció de rendes d´habitatge.

Llei convenció de rendes d´habitatge.

Aquesta llei permet a l’Administració qualificar determinades zones del territori com a àrees
amb mercat d’habitatge tens, i subjectar els contractes d’arrendament que s’hi concloguin a
un règim de contenció de les rendes.